top of page

FLUSS - Programa de residències 

Encabezado 1

FLUSS és un programa de suport a la creació de La petita malumaluga que, té com a objectiu donar suport a la creació i la recerca centrades en el treball amb el cos des del performatiu.

​S'articula amb relació al Maluga.Stage, la seu de treball de la companyia i també un espai obert als artistes que vulguin trobar un lloc on desenvolupar la seva creació. Maluga.Stage es va crear el 2021 amb la intenció de donar un servei i suport al sector de les arts coreogràfiques del país.

FLUSS acollirà diferents projectes creatius i residències de creadors, tan artístiques com tècniques. Al 2022 serà la primera edició del programa FLUSS on residents tenen a la seva disposició diversos espais i serveis que presentem a continuació:


 

Espais:

- Stage.

- Camerinos.


 

Serveis:

- Mirada externa, direcció, dramatúrgia, i coreogràfica.

- Servei de so i il·luminació.

- Assessorament de producció.

- Suport en comunicació.

- Servei fotogràfic.


 

FLUSS convoca anualment una convocatòria per artistes amb unes condicions favorables pel desenvolupament dels seus projectes. Una comissió triarà 3 projectes de tots els projectes presentats a la convocatòria. Dos en residència artística i un en residència tècnica. Amb una durada de dues i una setmana respectivament. Els tres projectes seleccionats es faran públics al web de La Maluga.Stage el XXXXXXXXXXX

Per a qualsevol informació addicional, si us plau, consulta el dossier del programa FLUSS o escriu un correu electrònic a: office@lapetita.cat, amb l'assumpte FLUSS en Residència 2022 o telefona al 93 025 08 79.

bottom of page